Buff thêm cho russell!

Russell là tướng UR mà độ hiệu quả với tác dụng quá ít khi giờ đây có rất nhiều nhân vật loại bỏ được độc tố của russell, tôi mong các bạn có thể buff thêm cho russell để lối chơi đa dạng hơn 1 chút. Có thể tăng tầm đánh và bỏ phần đánh lan đi, hoặc có thể tăng thời gian độc tố lên một chút, hoặc là tăng dame độc lên. Hi vọng russell sẽ được các bạn chỉnh sửa vào thời gian gần nhất!

…is there a way I can translate this into English on the forum?

Edit: Russell is a UR champion whose effectiveness and effects are too low. Now there are many characters that can remove Russell’s poison. I hope you can buff Russell to make his gameplay a bit more diverse. You can increase the attack range and remove the splash part, or you can increase the poison duration a bit, or increase the poison damage. Hopefully Russell will be edited by you in the near future! from Vietnamese